کتاب مرجع WorldCat

Pa John G Kugler,pdf of Pa John G Kugler

نامه فدراسیون به کی‌روش چه بود؟!

رئیس فدراسیون فوتبال در نامه‌ای کارلوس کی‌روش را از انجام مصاحبه‌های غیر فنی منع کرد.  نامه فدراسیون به کی روش چه بود؟! عبارات م..

ادامه مطلب