کتاب مرجع WorldCat

Pa John G Kugler,pdf of Pa John G Kugler

قتل، آخر کار دو دوست

رئیس پلیس آگاهی زنجان با اشاره به دستگیری قاتل جوانی که دوست خود را به قتل رسانده بود، گفت: جوانان در وقت خشم باید با حفظ آرامش از اتخاذ تصمیمات نابه‌جا خو..

ادامه مطلب